Turklab Laboratuvarlar Grubu MENÜ

İkili Tarama Testi

İkili Tarama Testinin Önemi

İkili tarama testi, gebeliğin erken dönemlerinde fetüste olası genetik bozukluklar hakkında bilgi verir. Bu, özellikle yüksek risk altındaki gebeliklerde önemlidir. Yüksek riskli gebelikler, ileri anne yaşı (35 yaş ve üstü), ailede genetik hastalık öyküsü olanlar veya önceki gebeliklerde kromozomal anomali bulunanlar olarak tanımlanabilir. Testin sonuçları, çiftlere fetüsün sağlık durumu hakkında ön bilgi sağlar ve gerekirse daha ayrıntılı tanı testlerinin (amniyosentez gibi) yapılmasına karar verilmesine yardımcı olur.

Testin Yapılması

İkili tarama testi için anneden bir kan örneği alınır. Bu kan örneği, serbest beta-hCG ve PAPP-A düzeylerini ölçmek için laboratuvarda incelenir. Test, genellikle gebeliğin 11. ve 14. haftaları arasında yapılır. Testin zamanlaması önemlidir çünkü belirli gebelik haftalarında serbest beta-hCG ve PAPP-A düzeyleri, kromozomal anomalilerin riskini değerlendirme açısından en bilgilendirici değerlere sahiptir.

Sonuçların Yorumlanması

İkili tarama testinin sonuçları, serbest beta-hCG ve PAPP-A düzeylerine göre bir risk hesaplaması yapar. Bu hesaplama, fetüste Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu gibi kromozomal anomalilerin olasılığını değerlendirir. Sonuçlar “yüksek risk” veya “düşük risk” olarak sınıflandırılır. Yüksek riskli bulgular, genellikle daha ayrıntılı ve kesin tanı yöntemlerinin (örneğin, CVS veya amniyosentez) önerildiği anlamına gelir.

 

Sonuçların Anlamı ve Sonraki Adımlar

İkili tarama testinin yüksek risk göstermesi, fetüste kromozomal bir anomalinin kesin olarak var olduğu anlamına gelmez. Bu, sadece daha yüksek bir riskin olduğunu ve daha kesin tanı testlerinin önerilmesi gerektiğini gösterir. Düşük riskli sonuçlar ise genellikle rahatlatıcıdır, ancak kromozomal anomalilerin kesin olarak yokluğunu garanti etmez.

 

İkili tarama testi, kesin bir tanı yöntemi olmamakla birlikte, çiftlere önemli bir rehberlik ve erken uyarı sağlar. Bu test, potansiyel olarak ciddi genetik durumlar hakkında erken bir farkındalık yaratır ve gerekirse daha kapsamlı takip testlerinin yapılmasına olanak tanır. Testin sonuçları, ailelerin ve sağlık profesyonellerinin, gebelik

İkili tarama testi, hamileliğin erken dönemlerinde, özellikle 11 ve 14. haftalar arasında yapılan önemli bir prenatal testtir. Bu test, Down sendromu (Trizomi 21), Edwards sendromu (Trizomi 18) ve Patau sendromu (Trizomi 13) gibi kromozomal anormalliklerin yanı sıra diğer bazı genetik durumların riskini değerlendirmek için kullanılır. İkili tarama testi, anne kanındaki belirli biyomarkerlerin ölçümünü ve ultrason kullanarak fetüsün nuchal translucency (NT) değerinin ölçümünü içerir. Bu testin amacı, yüksek riskli gebelikleri tespit ederek daha ayrıntılı ve invaziv testlerin (örneğin, amniyosentez veya koryon villüs örneklemesi) yapılmasına karar vermek için bir ön bilgi sağlamaktır.

Biyokimyasal Markerlar

İkili tarama testi, hamilelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) ve serbest beta insan koryonik gonadotropin (β-hCG) olmak üzere iki biyokimyasal markerın kan seviyelerini ölçer. PAPP-A düzeyleri genellikle kromozomal anormallik içeren gebeliklerde düşük, β-hCG seviyeleri ise yüksektir.

Nuchal Translucency (NT) Ölçümü

NT ölçümü, ultrason yardımıyla fetüsün boyun bölgesindeki sıvı toplanması miktarını ölçer. NT’nin kalınlaşması, kromozomal anormallikler ve bazı kalp defektleri dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilir.

Testin Uygulanması ve Sonuçların Yorumlanması

İkili tarama testi, genellikle hamileliğin 11. ve 14. haftaları arasında, ideal olarak 12. haftada yapılır. Testin sonuçları, bireysel risk faktörleri (örneğin, annenin yaşı, aile öyküsü) ve test bulguları dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlar, genellikle “yüksek risk” veya “düşük risk” olarak sınıflandırılır. Yüksek riskli sonuçlar, daha fazla testin önerildiği anlamına gelirken, düşük riskli sonuçlar genellikle rahatlatıcıdır ancak herhangi bir kromozomal bozukluğun olmadığı garantisi değildir.

SİZİ ARAYALIM
En az 70 karakter.

Randevu almak için formu kullanabilirsiniz.

Türklab TURKLAB Laboratuvar ve Görüntüleme Sistemleri
444 3 197
×