Turklab Laboratuvarlar Grubu MENÜ

Gastropanel Testi

GastroPanel testi, mide ve bağırsak problemi yaşayan kişilerin hızlı ve zarar görmeden hastalığın tespit edilmesi, gelişimin takip edilmesi ve tedavi görmesi için kullanılan tıbbi bir yöntem olarak bilinir. Özellikle mide bulantısı, kusma, mide yanması gibi problem yaşayan ancak midesine hortum, sonda gibi materyallerin kullanılmasını istemeyen bireyler Gastropanel testi yaptırarak sorunun tespit edilmesi sağlanır. Aynı zamanda gelişim kontrolünün sağlanması ve bireylerin takibinin kolay olması nedeniyle Gastropanel testi istenmektedir. GastroPanel testi güvenilir laboratuvarlardan, özel cihazlar ile birlikte yaptırılır.

Gastropanel Test Nedir?

GastroPanel testi, mide yanması, mide bulantısı, sürekli kusma ya da bağırsaklar ile ilgili problemler yaşayan kişilerin boğazlarından herhangi bir malzeme kullanmadan direkt olarak kandan alınan bazı değerler ile kontrol etme aşamasına denilir. Bu aşamada kan değerlerinde bulunan dört biyomarkera incelenmektedir. Bunlar:

 • Helikobakter pilori antikorlar seviyesi inceleme
 • Pepsinojen 1 seviyesi
 • Pepsinojen 2 seviyesi
 • Amidlenmiş Gastrin-17 düzeyi

Yukarıda belirtilen biyomarkeraların yanı sıra mide kanseri riskleri, kan değerleri incelenerek hastaların sağlık kontrolleri gerçekleştirilir. Helikopter pilori antikor seviyesi aşamasında hastalarda mide kanseri, ülser gibi önemli ve tehlikeli bulguların olup olmadığı araştırılır. Mide kanseri riski kontrolü için korpus ve antral atrofi incelenmektedir.

GastroPanel Testinde Nelere Bakılır?

GastroPanel testi, midesinde ağrı, bulantı ya da yanma gibi sorunlar yaşayan bireylerin kan testi yaptırarak hastalıklarının belirlenmesini sağlayan bir sistemdir. Bu test işleminde dört faktör önemlidir. Bunlar:

 • Helikobakter IgG Antikorları: Helikobakter pilori, hasta bireylerde gastrit mukozlarında bulunur. Erken yaşlarda yerleşmeye başlanması yetişkinlik dönemlerinde kişilerde gastrit problemine neden olabilir. Erken tedavi edilmez ve fark edilmez ise hastalık kronikleştiği için kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bazı vitamin ve minerallerin eksikliği ya da fazla takviye alımı da midede farklı sağlık problemlerini tetikler.
 • Pepsinojen I: Kan değerlerindeki pepsinojen 1 midedeki mukoza yapısı, gelişimi ve fonksiyonu hakkında bilgi verir. Herhangi bir problem olduğunda PGI değeri 30 μg/l altındadır.
 • Pepsinojen II: Kanda bulunan pepsinojen II miktarı, mide mukoza yapısı, karpus fonksiyonu ile ilgili detaylı bilgi veren değerdir. Gastrik mukoza inflamasyonu meydana geldiğinde kanda bulunan pepsinojen II konsantrasyonu artacaktır. Sınır olarak 10 μg/l bilinir. Fazla baharat, acı ve vücutta biriken asit oranının yükselmesi ile birlikte gastrit problemlerine neden olabilir.
 • Bazal Gastrin-17 (G-17b): Test aç karnına verilmekte ve kan değeri ölçümü olabildiğince doğru şekilde alınmaktadır. Midenin açlık konsantrasyon seviyesi, mide antrumu fonksiyon ve işlevi ile ilgili değerleri gösterir. Biohit monoklonal antikor değeri, pariyetal hücrelerde reseptörleri bulunan amildenmiş gastrin-17 peptid oranını belirler ve ölçülmesine yardımcı olur.
 • Stimüle Gastrin-17: Midede antral mukoza atrofisi ve mevcut bulunan asit miktarı değerini gösteren biyomarkerdir. Uzmanlar tarafından gerekli görüldüğü takdirde hastaya gastroskopi yapılabilir. Aynı zamanda protein yüklendikten sonra ölçüm yapılarak aradaki fark ve işlevler incelenir.

Gastropanel Testi Kaç Günde Çıkar?

GastroPanel testi mide sağlığını kontrol edilmesine yardımcı olan bir sistemdir. Sağlıklı ve sağlıksız olan midenin durumunu tespit edilmesi için en sağlıklı ve kolay şekilde test edilmesine yardımcı olan Gastropanel testinden önce hastalar hazırlık yapar. Hastalar en az dört saat öncesinde hiçbir şey tüketmez. Aynı zamanda sigara, alkol gibi maddelerin tüketilmemesi önem taşır. Bu test için kişiler 10 saat aç da kalabilir; herhangi bir problem teşkil etmez. Kişilerin düzenli kullandığı ilaçlar varsa doktor kontrol eder ve kullanılan ilaçlardan bir kısmı bir hafta içerisinde kesilir. Bu ilaçların kesilmesi midede sağlık problemlerinin belirlenip belirlenmemesi açısından önemlidir. Aynı zamanda hastalar gastrit için ilaç kullanıyorsa bunlar da bir gün öncesinden bırakılması gerekir. Gastropanel testi detaylı incelendiği için normal kan tahlillerine göre sonucu uzun sürede çıkabilir.

Gastropanel testinde alınan kanlar GastroSoft aracılığı ile incelenir ve sonuçlandırılır. Kişilerde antrumunda antrofik gastrit olduğu şüphesi var ise hastalardan tekrar kan alınarak Gastrin-17 tokluk değerleri incelenir. Tokluk derecesinde %77 oranında hastaya protein verilir. Laktoza karşı hassasiyeti olan, hastalığın tetiklenme durumları mevcut ise hastaya bu müdahale yapılmayabilir.

Gastro Hangi Bölüme Bakar?

Gastroenteroloji bölümü oldukça geniştir ve hastaların iç organları ile ilgili problemleri ile ilgilenir. En sık karşılan problemlerden biri Gastroenteroloji için önce hangi bölümden randevu alınır sorusu olarak karşımıza çıkar. Öncelikle dâhiliye bölümünden yani iç hastalıklar bölümünden randevu alınmalıdır. Uzman doktor gerekli gördüğü takdirde Gastroenteroloji bölümüne yönlendirir ve gerekli çalışmaların yapılması için tetkikler ister. Aynı zamanda bazı durumlarda hastalıkların tedavisi için dâhiliye ve gastroenteroloji bölümü ortak çalışır.
Gastroenteroloji bölümünün kapsamları oldukça geniştir. Özellikle mide, bağırsak, yemek borusu olan bölgeler incelenir ve hastalıkların tespit edilmesi için çeşitli tetkikler kullanır. Gastro bölümünün baktığı bölümler şunlardır:

 • Mide hastalıkları
 • Yemek borusu
 • İnce bağırsak hastalıkları
 • Kolon hastalıkları
 • Anal bölge hastalıkları
 • Karaciğer ve safra hastalıkları
 • Safra kesesi hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları

GastroPanel Testinin Endoskopiye Göre Avantajları Nelerdir?

Gastropanel testi, non-invaziv yöntem kullanır. Bu nedenle hastalar zorlanmadan kolay şekilde tetkikleri yaptırabilme imkânı bulabilir. Zahmetsiz ve ağrısız şekilde hastaların mideleri kontrol edilir ve sağlık problemlerinin nedenleri çözülebilir. Midenin yapısı, fonksiyon ve yapısı detaylı olarak Gastropanel tarafından incelenir. Özellikle çocuk ve yaşlıların midelerini incelerken Gastroskopi yönteminde kullanılan hortum, sondajlar rahatsız eder ve gerekli tetkiklerin yapılmasını zorlaştırabilir. Ancak GastroPanel testi ile kişilerden kan alınır ve mide sağlığını gösteren değerler detaylı şekilde incelenir.

Midede Sorun Olduğunda Nasıl Anlaşılır?

Hastalarda sürekli mide yanması, mide bulantısı, kusma, belirli aralıklarla kabızlık ya da ishal durumları var ise midede problem olduğunu işaret edebilir. Aynı zamanda hızlı kilo kaybı, iştahsızlık, gaz, sürekli geğirme hissi, beslenmede belirli problemlerin olması midede problem olduğunu gösterir. Göstergeler ile birlikte ateş, kanlı kusma, karın ağrısı belirtilerinde hasta en kısa sürede bir uzaman görünmeli ve gerekli testleri yaptırmalıdır. Mide sağlık problemleri çevresindeki organları da etkilediği için herhangi bir belirti hissedildiğinde doktor kontrolüne gidilmelidir. Mide; pankreas, dalak, diyafram, safra kesesini etkiler. Aynı zamanda mide ağrısı sırt bölgesinde de ağrıya neden olabilir. Hastaların merak ettiği diğer konu ise Gastrit ağrısı nerelere vurur olarak karşımıza çıkar. Gastrit ağrısı ile birlikte mide ve bağırsak ağrısı, göğüs ağrısı hissedilebilir. Aynı zamanda mide bulantısı, kusma ve ateşte belirtiler arasında yer alır.

Endoskopi Olmadan Mideye Bakılır mı?

Endoskopi ile mide ve bağırsaklar incelenerek sağlık problemi tespit edilebilir. Ancak gelişen teknoloji ile daha kolay şekilde tetkikler yapılması mümkün hale gelmiştir. Mide hastalıklarının tespiti için en geniş kapsamlı şekilde GastroPanel testi uygulanmaktadır. Midede bulunan 5 ayrı değer incelenir ve midenin yapı, fonksiyon, rahatsızlığı ile ilgili uzmanlara bilgi verir. GastroPanel testinde Pepsinojen I, Pepsinojen II, Pepsinojen I ve II değer oranları, Gastrin-17 ve Helikobakter pilori değerleri incelenir.

Midede Bir Sorun Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Mide ağrısı, bulantı, kusma, ateş, kanlı dışkı gözlemlenmesi durumunda uzmana görünmelidir. Aynı zamanda sürekli mide yanması, yemek borusunda olan acı ya da yanma, belirli aralıklarla gelen kusma, mide bulantısı midede sağlık problemi olduğunu gösterebilir. Bunun dışında bölgesel olarak mide ağrısı herhangi bir hastalık belirtisi olabilir. Belirtilerin görülmesi durumunda öncelikle dahiliye alanında muayene olunmalı ve gerekli görüldüğünde gastroenteroloji bölümüne hastalar yönlendirilir. Aynı zamanda kanlı kusma ve sürekli bulantı, kusma, terleme, titreme belirtileri midenin delindiğini gösteren belirtiler arasındadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda hastalar hızlı şekilde uzmana görünmeli ve gerekli görülen tüm tetkikler yapılmalıdır.

Mide Rahatsızlığı için Hangi Testler Yapılır?

İç hastalıkların detaylı incelenmesi ve tetkiklerin yapılması için yönlendirilen alan gastroenteroloji bölümü olarak bilinir. Endoskopi, gastroskopi ve GastroPanel testleri mide rahatsızlığının incelenmesi için gerekli testlerdir. Bunun dışında hastalardan idrar, kan değerleri, tansiyonları incelenir. Hastalarda kalıcı bir rahatsızlık durumu varsa ya da düzenli kullanılan ilaçlar tespit edilirse bunların vücudu ve mideyi nasıl etkilediği incelenir. Gerekli görüldüğü takdirde ilaçlar değiştirilir ya da kesilir. Hastalar endoskopi ve gastroskopi testlerinden çekiniyor ise GastroPanel testleri yapılır. Bu testte mide rahatsızlıkları kan tahlilinde belli olur. Herhangi bir hortum, sondaj yutma gibi durumlar söz konusu değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

Cihaz Yutmadan Midemin Durumunu Nasıl Öğrenebilirim?

Mide rahatsızlığı olan hastalar tetkik yapılmasından çekinebilir. Özellikle ağız ve boğaz yolundan ilerleyen hortum, cihazlar nedeniyle kişilerin midesi bulanabilir, yutak bölümü tahriş olabilir. GastroPanel testi ile mide rahatsızlıkları kan testi yoluyla tespit edilebilir. Hastalardan aç karnına ve gerekli görüldüğünde tok karnına kan tahlili alınır. Bu tahlillerde mide yapısı, işlevleri, çalışma şekilleri, mukoza miktarları incelenir. Herhangi bir mide problemi kolay ve pratik şekilde tespit edilerek tedavi uygulanabilir.

GastroPanel Güvenilir Bir Tahlil midir?

Gelişen teknoloji ile birlikte en güvenilir ve pratik olan tahliller arasında GastroPanel testi bulunur. Özellikle herhangi bir cihaz ile test olmaktan çekinen hastalar Gastropanel testi ile mide rahatsızlıkları hızlı şekilde tespit edilebilir ve tedavi uygulanabilir. Uzmanlar gerekli gördüğü takdirde ekstra mide rahatsızlığı için tetkikler isteyebilir.

Mide Yakınmalarım Var Endoskopiden Korkuyorum Ne Yapmalıyım?

Mide hastalıklarının tespiti için son zamanlarda GastroPanel testleri yapılmaktadır. Bu test kan tahlili ile yapılır ve mide yapısı, çalışma şekilleri incelenir. Oldukça güvenilir ve pratik bir sistem olduğu için hastalar en çok GastroPanel testini tercih etmektedir. Kan değerlerinde bulunan mide mukoza değerleri, mide sağlığını gösteren imgeler incelenerek hastaların durumu takip edilir ve tedavi süreci başlanır.

Helikobakter Pilori Testi Nerede Yapılır?

Hastalar mide ile ilgili sağlık problemi yaşıyorsa dahiliye, gastroenteroloji bölümüne müracaat etmelidir. Helikobakter pilori testi kan tahlili ile ölçülebilir. Bunun için GastroPanel testi gerekmektedir. Bunun yanı sıra endoskopi ile helikobakter pilori testi yapılmaktadır. Helikobakter pilori midede tespit edilmesi durumunda mide iltihabına neden olabilir ve kontrol altına alınması gerekir. Aynı zamanda mide ve ince bağırsağa zarar vererek çalışma şekli ve fonksiyonlarını olumsuz şekilde etkiler. Helikobakter pilori testi alınması genel olarak 45 dakika sürer. Sonuçlarının açıklanması ise yaklaşık olarak 2 gün alır. Helikobakter pilori bağırsakta bulunur ancak mide üzerine yerleşmesi çeşitli problemlere neden olur.

Mide Sorunu Kan Tahlilinde Belli Olur mu?

Mide hastalıklarının tespitinde Gastroskopi testinin yanı sıra GastroPanel testi uygulanabilir. GastroPanel testi kan tahlilinde mide problemlerini gösteren önemli bir testtir. Hastalardan aç karnına 4 ile 5 tüp kan alınır ve midenin yapısı, işlevi, fonksiyonlarını gösteren değerlere ulaşılır. Mide sorunu kan tahlilinde belli olması için GastroPanel testi yaptırılır.

SİZİ ARAYALIM
En az 70 karakter.

Randevu almak için formu kullanabilirsiniz.

Türklab TURKLAB Laboratuvar ve Görüntüleme Sistemleri
444 3 197
×